Manuele therapie bij duizeligheid vanuit de nek (cervicogene duizeligheid)

Er zijn verschillende vormen van duizeligheid. Het kan lijken of u zelf draait of het kan lijken of juist de wereld rondom u draait. Ook de mate van duizeligheid kan sterk verschillen. Soms hebben mensen alleen last wanneer ze opstaan, maar soms kan de duizeligheid zo hevig zijn dat deze een normaal leven echt in de weg zit.

 

De eerste stap naar een behandeling, is dan het vaststellen waar de klachten door ontstaan. In dit artikel vertellen we u wat wij met manuele therapie en oefentherapie kunnen doen tegen duizeligheid die ontstaat vanuit de nek.

Manuele therapie bij duizeligheid

Wat verstaan we onder duizeligheid vanuit de nek

Er zijn, zoals we al noemden, verschillende vormen van duizeligheid. Het kan lijken alsof de wereld om u heen draait, maar ook alsof u niet stevig staat of dat u een licht gevoel in uw hoofd heeft. De verschillende manieren waarop u zich duizelig kunt voelen, vertellen vaak al iets over de oorzaak van de klachten.

 

Wanneer de duizeligheid uit de nek komt, dan is er meestal sprake van een licht gevoel in uw hoofd waarbij u zich instabiel voelt en draaierig voelt. Soms duurt deze duizeligheid maar enkele minuten, maar het kan ook uren aanhouden.  Vaak gaat deze vorm van duizeligheid gepaard met wazig zien, misselijkheid en nekpijn.

Hoe ontstaat duizeligheid 

Bij duizeligheid is er vaak sprake van verschillende informatie uit meerdere systemen, waardoor er in onze hersenen verwarring ontstaat. Deze verwarring komt tot uiting als duizeligheid.

 

Ons lichaam heeft namelijk meerdere manieren om onze stand en positie te bepalen. In ons oor zit het evenwichtsorgaan, dat informatie geeft over de stand van ons hoofd. Daarnaast geven ook de ogen informatie over hoe ons hoofd staat ten opzichte van de wereld om ons heen. 

 

Tot slot zijn er op verschillende plaatsen in ons lichaam kleine sensoren in onze spieren. Dit noemen we de spierspoeltjes, deze geven informatie over onze houding doordat ze meten hoe de stand van onze spieren is.

 

Deze informatie komt samen in ons brein. Wanneer de informatie met elkaar overlapt, dan voelen we ons stabiel en weten we precies in welke houding en balans we staan. Bij duizeligheid is de informatie uit de verschillende systemen niet overeenstemmend, waardoor ons brein niet exact weet wat de stand en positie van ons lichaam is.

De oorzaak van duizeligheid vanuit de nek

Vanuit ons lichaam lopen er allerlei zenuwen naar ons hoofd. Deze zenuwen zorgen ervoor dat informatie vanuit het perifere zenuwstelsel naar onze hersenen wordt vervoerd. Een deel van deze zenuwen loopt door nek, waar deze verstoord kunnen raken. 

 

In de nek lopen zenuwen die direct informatie naar het evenwicht orgaan versturen. Wanneer er door verkrampingen, hoge spierspanning of andere afwijkingen in de nek, druk op deze zenuwen komt te staan. Dan komt de informatie niet goed meer door. 

 

Het gevolg is dan duizeligheid, omdat het lichaam tegenstrijdige informatie over de positie en balans ontvangt. 

 

Omdat er in de nek ook nog eens spierspoeltjes aanwezig zijn, kunnen problemen in de nek ook deze spierspoeltjes verstoren. In die gevallen komt er onnauwkeurig informatie vanuit de spierspoeltjes in de nek naar de hersenen, waardoor er opnieuw een conflict ontstaat.

 

De essentie van cervicogene hoofdpijn is dus een verstoring in de nek, van informatie over de stand van het lichaam. De oplossing ligt dus in het verhelpen van de verstoring. 

De behandeling van duizeligheid vanuit de nek

De exacte behandeling, is afhankelijk van hoe de zenuwen of spierspoeltjes verstoord zijn. Dit kan door een trauma uit het verleden, waardoor er bijvoorbeeld zwelling aanwezig is. Deze zwelling kan op een zenuw drukken, waardoor deze bekneld raakt. In dit geval ligt de oplossing in het behandelen van de zwelling.

 

Het is ook mogelijk dat er een verkramping in de spieren aanwezig is. Hierdoor kan een zenuw bekneld raken maar kunnen ook de spierspoeltjes verstoord zijn. In deze gevallen richt onze zorg zich op het verminderen van de spanning in de spieren waardoor de verkramping afneemt.

 

Omdat wij meerdere technieken tot onze beschikking hebben, kunnen wij afhankelijk van de precieze oorzaak van de klachten. De meest passende behandeling inzetten. Dit kan een combinatie zijn van manuele therapie, oefentherapie en fysiotherapie.

 

Welkom bij PhysioManualTherapy Hoek

Onze praktijk biedt meerdere therapie vormen, waardoor wij altijd de meest passende zorg kunnen bieden. Dit krijgen wij ook terug van onze cliënten, die blij zijn met onze flexibiliteit. 

 

Wanneer u last heeft van duizeligheidsklachten, dan komen wij graag met u in contact. Wij staan u graag te woord om u meer informatie over de mogelijkheden te geven. Wanneer u ons belt of mailt, dan helpen wij u met plezier verder.