Manuele therapie bij een zenuwbeknelling in de rug

Manuele therapie bij een zenuwbeknelling in de rug

Hoewel onze zenuwen cruciaal zijn voor het voortbewegen, kunnen ze soms voor vervelende klachten zorgen. Door een zenuwbeknelling in de rug ontstaan er pijnklachten, tintelingen en krachtverlies: klachten waar u liever niet mee blijft lopen en die u flink kunnen belemmeren in uw dagelijks leven.

Manuele therapie kan erg goed helpen bij klachten als gevolg van een zenuwbeknelling in de rug. In dit artikel kunt u lezen wat een zenuwbeknelling in de rug precies inhoudt en hoe manuele therapie bij onze praktijk u hierbij kan helpen.

Het verloop van de rugzenuwen

Vanuit de hersenen lopen er 31 zenuwen via de rug naar het hele lichaam. Deze zenuwen vormen een zenuwstreng en zijn een mengelmoes van zenuwen die naar de spieren, de huid of de organen lopen.

De zenuwen lopen in eerste instantie veilig achter de ruggenwervels. Dit is handig, omdat zenuwen erg kwetsbaar zijn. Per zenuw lopen er steeds groepjes zenuwen vanachter een rugwervel naar de rest van het lichaam. Naar welke spieren en welk deel van de huid de zenuw loopt, is afhankelijk van de locatie van het uittreden. Zo lopen de zenuwen bovenin de rug naar de armen, terwijl de zenuwen onderin de rug naar de benen lopen.

Hoe ontstaat een zenuwbeknelling?

Het uittreden van een zenuw vanachter de wervel gaat door een kleine ruimte, waardoor het mogelijk is dat deze vast komt te zitten. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Een veelvoorkomende oorzaak van een zenuwbeknelling is een rughernia. In dit geval komt er (meestal door een verhoogde druk op de wervels) een beetje weefsel uit de tussenwervelschijf tegen de zenuw aan.

Een andere oorzaak is een stenose, waarbij er sprake is van een vernauwing van het wervelkanaal. Een ongeluk of zwelling kunnen ook ten grondslag liggen aan een zenuwbeknelling. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om te achterhalen wat de oorzaak is.

Symptomen bij een zenuwbeknelling

De klachten die u kunt ervaren bij een zenuwbeknelling zijn zeer sterk afhankelijk van welke zenuw bekneld is. Sterker nog, aan de hand van de plek van uw klachten kan er een inschatting gemaakt worden van welke zenuw bekneld is en waar deze vandaan komt.

Typische symptomen die kunnen ontstaan bij een zenuwbeknelling zijn tintelingen, gevoelsverlies, pijn, spierzwakte en in sommige gevallen een vermindering van de spiergrootte (atrofie). De klachten worden vaak erger bij bepaalde bewegingen of houdingen. Ook kunnen er klachten ontstaan in de organen, zoals buikpijn of slecht functionerende darmen.

Vaak ontstaan er door deze vervelende symptomen extra klachten. Deze klachten zijn bijvoorbeeld stijve spieren en verminderde bewegingsmogelijkheden. Dit kan ontstaan door bijvoorbeeld pijn of een aangepaste houding.

Manuele therapie bij een zenuwbeknelling in de rug

Manuele therapie kan erg goed helpen bij klachten als gevolg van een zenuwbeknelling in de rug. Als het voor u nog niet helemaal duidelijk is wat het verschil is tussen manuele therapie en fysiotherapie kunt u hier meer informatie over lezen op deze pagina van de website.

Onderzoek

Het is voor de therapeut belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld van u te hebben. Het onderzoek is daarom erg uitgebreid. Naast een vragengesprek, waarin de therapeut onder andere vragen stelt over de aard en het verloop van uw klachten, doet de therapeut ook een lichamelijk onderzoek.

Behandeling

Op basis van het onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin neemt de therapeut mee welke klachten u ervaart en welke doelen u zelf voor ogen heeft tijdens de manuele therapie. Hierdoor is er niet één standaard behandelplan en kan de inhoud van de behandeling dus verschillen van persoon tot persoon.

Tijdens de behandeling kan de manuele therapeut gebruik maken van verschillende behandelmethoden. Hierbij kunt u denken aan het uitvoeren van manipulaties (kraken), waarbij snelle, gecontroleerde drukbewegingen worden uitgevoerd op de rug. Hierdoor ontstaat er meer ruimte rondom de wervels, waardoor de klachten kunnen verminderen.

Andere behandelmethodes die de manuele therapeut toe kan passen om uw klachten te verminderen zijn bijvoorbeeld massage en oefentherapie. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan het verwijderen van de oorzaak van de klacht, zodat de klacht in de toekomst wellicht voorkomen kan worden.

Manuele therapie bij PhysioManualTherapy Hoek

Op bovengenoemde manier vermindert manuele therapie klachten als gevolg van een zenuwbeknelling in de rug. Als u last heeft van klachten door een zenuwbeknelling in de rug bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken met PhysioManualTherapy Hoek. 

Als u eerst nog vragen heeft kunt u ook eerst even contact op nemen, wij helpen u graag verder.