Oefentherapie bij chronische hyperventilatie

Hulp bij chronische hyperventilatie

Bij hyperventilatie is de ademhaling verhoogd. Er is dus te veel ventilatie, waardoor klachten ontstaan. Hyperventilatie komt in twee vormen voor: acuut en chronisch. Veel mensen herkennen acute hyperventilatie wel. Een bekend voorbeeld hiervan is dat we iemand in een zakje laten ademen wanneer we zien dat iemand hyperventileert. De iets minder bekende vorm is chronische hyperventilatie. In dit artikel wordt het verschil besproken en leest u hoe oefentherapie kan helpen bij chronische hyperventilatie.

oefentherapie chronische hyperventilatie

Wat is chronische hyperventilatie?

Bij chronische hyperventilatie hyperventileert iemand constant, maar doordat de symptomen minder heftig zijn dan de symptomen die horen bij acute hyperventilatie, is het minder herkenbaar. Toch kan chronische hyperventilatie voor veel verschillende lichamelijke en psychische klachten zorgen. Voorbeelden hiervan zijn vermoeidheid, spierpijn, depressie, slapeloosheid, concentratieproblemen, duizeligheid en buikklachten.

 

De klachten van hyperventilatie ontstaan dus door een verkeerd ademhalingspatroon. U ademt mogelijk te vaak per minuut of u ademt meer uit dan u inademt. Beide oorzaken zorgen ervoor dat het zuurstofgehalte in uw bloed steeds hoger wordt en het koolzuurgasgehalte lager wordt. Hierdoor verandert de zuurgraad in het lichaam.

Wat is acute hyperventilatie?

Bij acute hyperventilatie is een verkeerd ademhalingspatroon in tegenstelling tot chronische hyperventilatie wel duidelijk zichtbaar. Het is goed waarneembaar wanneer iemand te vaak en te diep ademt.

 

Bij deze vorm krijgen mensen vaak het gevoel dat ze te weinig lucht krijgen, waardoor ze nog zwaarder gaan ademen, gaan  zweten en hun hartslag omhooggaat. Dit kan zorgen voor angst waardoor ze in paniek kunnen raken. Andere klachten zijn onder andere misselijkheid, pijn in de buik of op de borst, hoofdpijn en duizeligheid.

 

oefentherapeut hyperventilatie

Wat is het verschil?

Chronische hyperventilatie vindt dus continu plaats, waar acute hyperventilatie op bepaalde momenten voorkomt. Bij beide vormen is het zuurstofgehalte te hoog en het koolzuurgasgehalte te laag. Bij een acute aanval kan het helpen om in een plastic zakje te ademen. Hierdoor worden de ademgasniveau's weer normaal en kunnen de klachten verdwijnen. Bij chronische hyperventilatie is de oplossing helaas niet zo simpel, omdat dit een onderliggend probleem heeft. Iemand ademt namelijk constant te veel of te vaak.

Hoe ontstaat chronische hyperventilatie?

Langdurige spanning en stress zijn vaak de oorzaak van chronische hyperventilatie. In een periode van spanning en stress is de ventilatie te hoog geweest en heeft het lichaam een nieuwe normaal gevonden. Dat heeft als gevolg dat na die periode van spanning en stress, het adempatroon niet vanzelf terugkeert naar normaal.

Wat kan een oefentherapeut voor u betekenen?

Oefentherapie is een houdings- en bewegingstherapie. Deze therapie richt zich op het bewust worden van het eigen houdings- en bewegingsgedrag door zelf oefeningen te doen. Oefentherapie is een proces van zien en voelen. Zo leert u hoe u dit gedrag in het dagelijks leven kunt verbeteren om de klachten te verminderen en te voorkomen.

 

Wanneer u voor het eerst in de praktijk komt, houden we een intakegesprek. Hierin bespreken wij uw klachten en de (mogelijke) oorzaak hiervan. Daarna wordt er een houdingsonderzoek gedaan voor hulp bij hyperventilatie.

Hoe zit de behandeling eruit?

In de behandeling gaan we in op de ademhaling, houding en beweging. Ademtherapie is een effectieve manier om de ademhalingstechniek te verbeteren. U leert uw ademhaling te beheersen en goed bewust te worden van het in en uit ademen. Om van de klachten af te komen, is het belangrijk dat de verhouding tussen in- en uitademen gelijk is.

 

Naast de ademhalingsoefeningen, voeren we ook ontspanningsoefeningen uit om beter te kunnen ontspannen. Door stress en spanning te verlagen is de kans op chronische hyperventilatie kleiner. Daarnaast focussen we op het verbeteren van het houdings- en bewegingspatroon. Een verkeerde houding kan zorgen voor verminderde ademruimte, waardoor u door het benauwde gevoel vaker gaat ademhalen en hyperventilatie kan ontstaan.

Physiomanualtherapy Hoek

Heeft u vragen over chronische hyperventilatie, de behandeling hiervan of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met mij op! Ik help u graag de klachten te verminderen.